Üst Menüyü Aç

Üst Menüyü Kapat

Kurumsal Eğitimler > Mesleki Eğitimler

Bu Kategoride Toplam 78 Eğitim Bulunmaktadır.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmak Ve Girişimcileri İş Planı Kavramı İl...


Detaylı Bilgi

BANKACILIK EĞİTİMİ

Banka işleyişi her ne kadar sabit gibi görünse de kendi içinde çok fazla iş dağılımı gerektirmekt...


Detaylı Bilgi

İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İleri Satış Teknikleri Eğitimi; Günümüzde Müşterisini Anlayan, Psikolojik Özelliklerini Önemseyen...


Detaylı Bilgi

PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Pazarlama, Satış, Müşteri İlişkileri Sürecine Farklı Bir Gözle Yeniden Bakacak, Zorlandığınız Sür...


Detaylı Bilgi

DIŞ TİCARET TEMEL EĞİTİMİ

Dış Ticaret dünyada ve Türkiye’de süratle genişlemektedir. Ülkemizde yüz bine yakın firma ihracat...


Detaylı Bilgi

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİ

Yönetici Asistanlarının en sık karşılaştıkları durumlar vardır. Örneğin her gün her seviyeden ins...


Detaylı Bilgi

MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda v...


Detaylı Bilgi

MUHASEBE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Bu eğitim, muhasebe konusunda hiç bilgisi olmayan veya çok az bilgisi olan işletme yönetici ve ça...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Yönetim becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinin sonucunda yöneticiler çalışanların şirkete...


Detaylı Bilgi

LOJİSTİK EĞİTİMİ

Bu eğitim, tedarik zincirlerinin yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılar için, tedari...


Detaylı Bilgi

E TİCARET EĞİTİMİ

E-Ticaret’in iş dünyasındaki rolü gün geçtikçe artıyor. Sektör her geçen gün hızla büyüyor. Kurum...


Detaylı Bilgi

BORSA VE FOREX EĞİTİMİ

Forex piyasalarını anlamak ve detaylı bilgi sahibi olmak bu piyasadan sürekli kazanç elde edebilm...


Detaylı Bilgi

DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

En kısa tanımıyla dijital pazarlama; bir firmanın ya da markanın dijital ortamdaki pazarlama süre...


Detaylı Bilgi

SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ

Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi'nin temel amacı; sizlere Sosyal Medya ile ilgili tüm bilgileri akta...


Detaylı Bilgi

İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

Bu eğitim, başta işletme yöneticileri olmak üzere İş Hukukunun uygulamasına her kademede katılan ...


Detaylı Bilgi

İŞ HAYATINDA İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim, hayatımızın her alanında yaşamsal öneme sahip bir olgudur. İnsanların doğada yalnız kal...


Detaylı Bilgi

PERFORMANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Çalışanın İşteki Başarısını Bilgi, Beceri Ve Yeteneklerini Değerlendirme Süreci Olan Performans D...


Detaylı Bilgi

İŞ PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Basitçe Söylemek Gerekirse, İş Planı Tanıtıcı Bir Dökümandır Ve Bu Döküman;Şirketiniz...


Detaylı Bilgi

İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İletişim, hayatımızın her alanında yaşamsal öneme sahip bir olgudur. İnsanların doğada yalnız kal...


Detaylı Bilgi

İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ EĞİTİMİ katılımcıların insan kaynakları uzmanı nasıl olurum , hangi aşam...


Detaylı Bilgi

MÜLAKAT TEKNİKLERİ İŞE ALIM SÜRECİ EĞİTİMİ

“Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesinden yola çıkarak işe alım sürecin de yer alan ve/veya yer almak...


Detaylı Bilgi

İŞ ANALİZİ EĞİTİMİ

İş analizleri, bir organizasyonda çalışanlarca yerine getirilen tüm iş ve olayların ayrıntılı ola...


Detaylı Bilgi

PERFORMANS DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

Çalışanın işteki başarısını bilgi, beceri ve yeteneklerini değerlendirme süreci olan performans d...


Detaylı Bilgi

ÖRGÜTSEL VE YÖNETİMSEL İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim, örgütsel anlamda, insan davranışını etkilemek için tasarımlanan mesajları, bu mesajları...


Detaylı Bilgi

KARİYER YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kariyer Yönetimi, yardımcı personellerin yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak v...


Detaylı Bilgi

MOTİVASYON VE YÖNETİM EĞİTİMİ

Motivasyon yönetimi tanımı üzerine tanım olmamakla birlikte motivasyon ve yönetim kavramları kaps...


Detaylı Bilgi

İŞLETMELERDE ÖRGÜTLENME VE PLANLAMA EĞİTİMİ

Yönetim evrensel bir kavramdır, her ortamda ve her tür organizasyonda mevcut bir süreçtir....


Detaylı Bilgi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek risklerin belirlenmesi, kontrol altın...


Detaylı Bilgi

İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

İş dünyasının en önemli konularından biri olan iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman kişil...


Detaylı Bilgi

ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Organizasyonların en önemli kaynağı olan insan kaynağının yarattığı katma değerin maliyetlendiril...


Detaylı Bilgi

MOBBİNG EĞİTİMİ

Mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, ku...


Detaylı Bilgi

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMALARI EĞİTİMİ

Kıdem tazminatı işçilerin çalışma süreleri ve iş sözleşmelerinin sona erme nedenlerine bağlı olar...


Detaylı Bilgi

İKNA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İkna ve müzakere teknikleri eğitimi sayesinde, hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi yürütm...


Detaylı Bilgi

TOPLANTI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimimizde amaçlanan; verimli ve etkili toplantılar yapabilmek için gerekli ortamı ve aynı zama...


Detaylı Bilgi

TOPLUMSAL İLETİŞİM EĞİTİMİ

Toplum içinde yaşayan insanın kendisini ve çevresini daha iyi tanımasını ve başkaları ile uyumlu ...


Detaylı Bilgi

REKLAMCILIK EĞİTİMİ

Hızla değişen dünyamızda reklamcılık her geçen gün boyutları büyüyen bir sektördür.Pazarla...


Detaylı Bilgi

İŞ KURMA EĞİTİMİ

İş Kurma Eğitimi amacı şirketlerin sektördeki farklılığına bağlı olarak iş analizi kavramı ve yak...


Detaylı Bilgi

PROJE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimimiz, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi ile zamanın önemini öğretir. Nereye gideceğini b...


Detaylı Bilgi

KARAR VERME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

Karar Verme Yöntemleri Eğitimi amacı işletmenin ihtiyaç duyduğu verilerin belirlenmesi, bu verile...


Detaylı Bilgi

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl ge...


Detaylı Bilgi

TEDARİK ZİNCİRİ EĞİTİMİ

Tedarik zinciri yönetiminin literatürde değişik tanımlamaları mevcuttur. Bunların içinde; malzeme...


Detaylı Bilgi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ EĞİTİMİ

Pazarlama iletişimi ürün veya hizmet sahibi olan firmaların ürün ve hizmetlerini alıcılara tanıtm...


Detaylı Bilgi

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI EĞİTİMİ

Bu uzaktan eğitim programımızda tüketici davranışının tanımına, pazarlamadaki önemine, tüketici d...


Detaylı Bilgi

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Müşteri ilişkileri yönetimi programları işletmeler için model oluşturmaktadır. İşletmelerin mevcu...


Detaylı Bilgi

MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ EĞİTİMİ

Katılımcılarına İlk Olarak Geleneksel Pazarlama İletişimi İlkelerini, Sonrasında Da Dijital Pazar...


Detaylı Bilgi

İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İşletme yönetimi günümüzde oldukça tercih edilen ve personel ihtiyacının fazla olduğu  bir alandı...


Detaylı Bilgi

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME EĞİTİMİ

Arşivlemenin bir sistem çerçevesinde yürütülmesi için, öncelikle arşivleme yeri tespit edilmelidi...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

İşletmelerin ve bireylerin yaşadığımız çağa ve topluma adını veren bilgiyi üretme, depolama, payl...


Detaylı Bilgi

GIDA İŞLETMELERİNDE EKİP LİDERİ OLABİLME EĞİTİMİ

Standart Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri genel bilinçlendirme eğitimleri verildiği standardın n...


Detaylı Bilgi

GIDA İŞLETMELERİN İSG YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği belgesi yönetim...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM VE ORGANİZASYON EĞİTİMİ

Bu eğitim, ister bir ticari işletmede ister bir kamu kuruluşunda yöneticilik yapan veya yapmaya h...


Detaylı Bilgi

KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yenidünyanın koşullarına uyum sağlayamayan tüm kurumların sarsıldığı ve çöktüğü bir dönemde, reka...


Detaylı Bilgi

HALKLA İLİŞKİLERDE PROAKTİF VE REAKTİF STRATEJİLER EĞİTİMİ

Dersin amacı, halkla ilişkiler alanıyla ilgili olarak betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlam...


Detaylı Bilgi

GÖRSEL İLETİŞİM EĞİTİMİ

Bir şeyi gördüğünüzde daha iyi anlarsınız. Görsel Yönetim, önemli bilginin herkesin görüp anlayac...


Detaylı Bilgi

KURUMSAL REKLAMCILIK EĞİTİMİ

Hızla değişen dünyamızda reklamcılık her geçen gün boyutları büyüyen bir sektördür.Pazarla...


Detaylı Bilgi

PERAKENDECİLİK EĞİTİMİ

Perakendecilik Sertifika Programı, perakende mağazaların etkin ve verimli bir biçimde yönetilmele...


Detaylı Bilgi

ETKİN EĞİTİM YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

Kurum içinde ya da bireysel olarak çalışan eğitmenlerin eğitim programlarını daha etkin hale geti...


Detaylı Bilgi

ANAYASAL HAK VE SORUMLULUKLAR EĞİTİMİ

Bireylerin haklarını daha iyi anlaması ve çalışmış oldukları kurumlarda karşılaşacakları sorunlar...


Detaylı Bilgi

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Araştırma, kişinin yaşadığı toplumu ve çevreyi tanımak, karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulm...


Detaylı Bilgi

ARŞİVLEME HAREKETLERİ EĞİTİMİ

Arşivleme hareketleri eğitiminin tanımı; arşiv konusunda ve arşivleme konusunda teknik bilgilerin...


Detaylı Bilgi

ARŞİVLEME SİSTEMİ EĞİTİMİ

Arşivleme sistemi eğitiminin tanımı; arşiv konusunda dikkat edilmesi gereken bilgilerin aktarıldı...


Detaylı Bilgi

BELGE AKIŞI EĞİTİMİ

Belge akışı eğitiminin tanımı; belgelerin akışlarını ve belgelerin önemini içerek eğitimdir....


Detaylı Bilgi

BÜRO DÜZENLEME EĞİTİMİ

Çalışma ortamlarının sektörsel anlamda dizayn edilmesi hem çalışanların hem de müşterilerin devam...


Detaylı Bilgi

DOSYALAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Dosyalama sistemi ve hareketleri eğitiminin tanımı, dosyalama sistemleriyle ilgili bilgilerin anl...


Detaylı Bilgi

GÖRGÜ KURALLARI EĞİTİMİ

Görgü kuralları eğitiminin tanımı; bu eğitim ile öğrencilere iş dünyasında ve sosyal hayatlarında...


Detaylı Bilgi

İŞLETME VE PİYASA ŞARTLARI EĞİTİMİ

Önemli bir ekonomik birim olarak işletmeler insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim veya pazar...


Detaylı Bilgi

SEYAHAT VE ORGANİZASYON EĞİTİMİ

Seyahat Organizasyonu Eğitimini, seyahat planlaması, ulaşımla ilgili organizasyonun yapılması, ko...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM TANITIM EĞİTİMİ

Bireylerin Kişisel yöndeki becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.Yönetim Kavramı, Yönetimin Tem...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM EĞİTİMİ

Bu eğitimde, Kurumsal Yönetimle İlgili Temel Kavramlar, Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Kurumsal Y...


Detaylı Bilgi

BASIN SUÇLARI EĞİTİMİ

Basın suçları eğitiminin tanımı; basın kuruluşlarının sorumluluklarını ve haklarını içeren bilgil...


Detaylı Bilgi

GÜNDEM ORGANİZASYONU EĞİTİMİ

Gündem organizasyonu eğitiminin tanımı; basın ve yayın kuruluşlarında sistematik olarak gündem or...


Detaylı Bilgi

HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI EĞİTİMİ

Halkla ilişkiler kavramı eğitiminin tanımı; halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve meslek alakal...


Detaylı Bilgi

HALKLA İLİŞKİLERİN İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLAR EĞİTİMİ

Halkla ilişkilerin ilişkili olduğu kavramlar eğitiminin tanımı; halkla ilişkiler alanında, propag...


Detaylı Bilgi

İŞ MEKTUBU EĞİTİMİ

Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektupl...


Detaylı Bilgi

SOSYAL HİZMET ETİĞİ EĞİTİMİ

Sosyal hizmet alanındaki insan hakları ihlallerinin temelinde yatan etik sorunlara ışık tutmak; a...


Detaylı Bilgi

PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON EĞİTİMİ

Dersin temel amacı fizyoterapi öğrencilerinin klinik çalışmada karşılaşacağı özürlülerdeki psikos...


Detaylı Bilgi

ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ

Çalışma psikolojisi, eskiden sanayi kuruluşlarında, günümüzde ise çok çeşitli kuruluşlarda uygula...


Detaylı Bilgi

VERİMLİLİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Verimlilik, günlük hayatımızda da çokça kullandığımız bu kavram, işletmelerin tüm fonksiyonlarını...


Detaylı Bilgi