Üst Menüyü Aç

Üst Menüyü Kapat

Kurumsal Eğitimler > Kişisel Gelişim Eğitimleri

Bu Kategoride Toplam 35 Eğitim Bulunmaktadır.
DİKSİYON EĞİTİMİ

Başarılı yöneticilerin, liderlerin, toplum içinde saygın bir yeri olan kişilerin ayırıcı özellikl...


Detaylı Bilgi

BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

Beden dili aslında kendi başına bir şey ifade etmez. Bundan dolayı beden dili, sözler  ve ses ton...


Detaylı Bilgi

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Her meslek dalında sahip olunması gereken kritik yetenek ve becerilerin başında gelen "İletişim T...


Detaylı Bilgi

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Zaman yönetimi, planlama/karar verme, uygulama ve denetleme süreçlerinden oluşan daimi bir döngüd...


Detaylı Bilgi

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetimi eğitiminin amacı; insan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü...


Detaylı Bilgi

TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ

Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive...


Detaylı Bilgi

TELEFONDA KONUŞMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön ...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Bir çalışan olarak görev yaptığınız işinizde birim yöneticiliğine terfi ettiğinizde, yeni bir bec...


Detaylı Bilgi

ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Liderlik ve yönetim becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinin sonucunda yöneticiler çalışanl...


Detaylı Bilgi

LİDERLİK EĞİTİMİ

Liderler; çevresindekileri etkileme becerisi olan, onlara nasıl ilham vereceğini bilen, doğru hed...


Detaylı Bilgi

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Şirketler, başarıya nasıl ulaşırlar? Daha da önemlisi bu başarılarını nasıl korurlar? . Ulaştıkla...


Detaylı Bilgi

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Hedeflerin Ve Amaçların Belirlenmesi İle Zamanın Önemini Öğretir. Nereye Gideceğini Bilmeyen Bir ...


Detaylı Bilgi

STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ

Şirketler, başarıya nasıl ulaşırlar? Daha da önemlisi bu başarılarını nasıl korurlar? . Ulaştıkla...


Detaylı Bilgi

İKNA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İkna ve müzakere teknikleri eğitimi sayesinde, hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi yürütm...


Detaylı Bilgi

İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İletişim, en yalın haliyle kişilerin birbirini tanıyabilmesi ve anlayabilmesidir. Her birey hayat...


Detaylı Bilgi

İMAJ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Genellikle üzerinde durulmayan en önemli konuların başında gelen imaj yönetimi, günümüz şartların...


Detaylı Bilgi

ZOR İNSANLARLA İLETİŞİM EĞİTİMİ

İnsan yaşamın pek çok alanında, özellikle de iş dünyasında karşılaştığımız çok farklı karakterde ...


Detaylı Bilgi

YÖNETİCİLER İLE İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim, hayatımızın her alanında yaşamsal öneme sahip bir olgudur. İnsanların doğada yalnız kal...


Detaylı Bilgi

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Topluluk önünde yapılacak etkili bir sunum içerik ve tarz yönünden nasıl hazırlanacağı konusunda ...


Detaylı Bilgi

KARAR VE KARAR VERME YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

Karar Analizi ve Etkin Karar Verme Teknikleri kursu, çalışanlara ve yöneticilere analitik düşünme...


Detaylı Bilgi

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA EĞİTİMİ

Güçlü hitap becerisi, sahne kullanımı, geniş kitlelere hitap edebilme yeteneği hemen herkesin sah...


Detaylı Bilgi

HİTABET EĞİTİMİ

Konuşmanın en önemli enstrümanları olan sesi ve nefesi doğru kullanmaya yönelik; hayat boyu uygul...


Detaylı Bilgi

DOĞRU TÜRKÇE KULLANIMI EĞİTİMİ

Türkçeyi doğru anlamak, bu ülkede yaşayanların düşüncelerini doğru tahlil edebilmek, binlerce yıl...


Detaylı Bilgi

KİŞİSEL BAKIM EĞİTİMİ

Çalışanların iş hayatının temposu içinde dinamizmi koruyarak kişisel bakımları konusunda daha öze...


Detaylı Bilgi

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

Günümüz, kişilerin hem iş hem de özel hayatlarında başarılı olabilmeleri için doğru bir şekilde i...


Detaylı Bilgi

RANDEVU KABUL EĞİTİMİ

Randevu Ve Konuk Kabulü Eğitimini ; Randevularla ilgili gerekli hassasiyet gösterilerek konukları...


Detaylı Bilgi

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Yaratıcı dramanın amacı, kişinin kendi bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresinde olup bi...


Detaylı Bilgi

GÖRSEL ARAÇLAR EĞİTİMİ

İş hayatımızda kullanmış olduğumuz görsel materyallerin daha iyi kullanımını öğretmek amaçlı düze...


Detaylı Bilgi

GRUP İLETİŞİMİ EĞİTİMİ

Grup iletişimi eğitiminin tanımı; grup iletişiminin önemini, grup çalışması yöntemlerini, gruplar...


Detaylı Bilgi

İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ EĞİTİMİ

İletişim süreci ve türleri eğitiminin tanımı; iletişim türleri hakkında bilgilerin verildiği ve ö...


Detaylı Bilgi

KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ

Kurum içi halkla ilişkiler yaklaşımı eğitiminin tanımı; öğrencilere halkla ilişkiler kavramlarını...


Detaylı Bilgi

ÖRGÜT İLETİŞİMİ EĞİTİMİ

Örgütsel İletişim, örgüt içinde yapılan sözel ya da sözel olmayan iletilerin gönderilmesi, alınma...


Detaylı Bilgi

SOSYAL VE KÜLTÜREL ORGANİZASYONLAR EĞİTİMİ

Sosyal ve kültürel organizasyon eğitiminin tanımı; halkla ilişkiler ve organizasyonlarla alakalı ...


Detaylı Bilgi

SOSYAL PSİKOLOJİ EĞİTİMİ

Sosyal psikoloji grup üyelerinin uyum sağlama, kurallara uyma, itaat, itaatsizlik gibi konularda ...


Detaylı Bilgi

YÖNETİM VE DÜŞÜNCE SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

İşletme yönetiminin bilimsel bir disiplin olma yolunda geçirdiği evrimi, değişimi incelemek, işle...


Detaylı Bilgi