Üst Menüyü Aç

Üst Menüyü Kapat

Kurumsal Eğitimler > Sağlık Sektörü Eğitimleri

Bu Kategoride Toplam 46 Eğitim Bulunmaktadır.
MEDİKAL İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Medikal İngilizce eğitimine katılanların, kendi alanlarında yazılmış olan İngilizce kaynakları (t...


Detaylı Bilgi

BİYOMEDİKAL KALİBRASYON EĞİTİMİ

Göstergelerinden ayrı olarak kalibre edilmek istenen sensörler tiplerine bağlı olarak değişiklik ...


Detaylı Bilgi

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Sağlık Kurumlarında sağlık hizmeti alan ve sunan her iki tarafında güvenlik, etik değerler, hasta...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM EĞİTİMİ

İletişim konusunu tartışmak için bize bir temel oluşturacağını düşündüğüm iletişim biçimleri hakk...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HİJYEN EĞİTİMİ

Ülkemizde bulunan kamu ya da özel sektör sağlık kurum ve kuruluşlarında verilmekte olan, Hastane ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Sağlık Sektöründe Finansal Yönetim Eğitimi'nin amacı sağlık sektöründe kurulmuş olan ve kurulacak...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARI MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sağlık Sektöründe Maliyet Yönetim Eğitimi'nin amacı sağlık sektöründe kurulmuş olan ve kurulacak ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sağlık hizmetlerinin sunumunda müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve sağlıkta toplam kalite y...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA TIBBI DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Bu programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu Tıp ve Sağlık teknolojisini...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA ETİK EĞİTİMİ

Genel ahlak değerlerini kapsayan etik kavramının sağlık kurum kuruluşlarında ki yansımasını ele a...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sağlık hizmetlerinin sunumunda müşteri odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve sağlıkta toplam kalite y...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA OPERASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bu programını amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde çalışacak...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bu eğitim, sağlık pazarlama prensipleri knusunda uzmanlaşmak isteyen tüm katılımcılara, mdern ve ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sağlık kuruluşlarında, Toplam Kalite Yönetimi ve Risk Yönetimi aynı hedefi paylaşırlar ve bir büt...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sosyoloji disiplinleri arasında bulunan Sağlık Sosyolojisi; toplumsal çevrenin sağlık üzerine ola...


Detaylı Bilgi

HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM EĞİTİMİ

Bu eğitimin amacı; sağlık kurumunda hemşire olarak çalışan ya da çalışacak olan, hemşirelere iliş...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı haline gelen sağlık turizmi sektöründe çalışacak uzman ve y...


Detaylı Bilgi

HALK SAĞLIĞI YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özell...


Detaylı Bilgi

HASTANE VE ÖRGÜT YÖNETİMİ EĞİTİMİ

İnsan ve diğer kaynaklar aracılığı ile, önceden belirlenmiş amaçların başarılması için, belirli b...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK EKONOMİSİ EĞİTİMİ

Sağlık ekonomisi, “Sağlık sektörüne ayrılan kaynaklarını en iyi şekilde ( en ekonomik, etkili, ve...


Detaylı Bilgi

TIBBI MALZEME YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği hükümleri gereğince tıbbi cihazların satışını yapan tüm işletmeleri...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK BİLİŞİMİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Sağlık hizmet sunucuları olarak üretilen sağlık kayıtlarının doğru, zamanında ve iş kurallarına u...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA SATIN ALMA VE LOJİSTİK EĞİTİMİ

Lojistik ve Satın Alma Yönetimi alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kari...


Detaylı Bilgi

HASTA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bir sağlık kuruluşunun büyüme ve gelişmesi, kurumun sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesiyle doğr...


Detaylı Bilgi

KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

Bu kısımda farklı ulusal sağlık sistemlerini karşılaştırmak ve bu karşılaştırmalardan ders almak ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK OTOMASYON YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kariyer Ve İş Odaklı Sertifika ProgramlarıUluslararası Ve Ömür Boyu Geçerli Sertifi...


Detaylı Bilgi

TIBBI TERMİNOLOJİ EĞİTİMİ

Tıbbi Terminoloji: İnsan anatomisi ve fizyolojisini (organları, sistemleri ve işlevlerini) vücut ...


Detaylı Bilgi

HASTA TAKİP VE KAYIT PROGRAMI EĞİTİMİ

Hasta takip programı; Sağlık kurumları için özel olarak geliştirilmiş, hastalarınız için gerekli ...


Detaylı Bilgi

EPİDEMİYOLOJİ EĞİTİMİ

Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklık...


Detaylı Bilgi

ZOR HASTALAR İLE İLETİŞİM EĞİTİMİ

İnsan yaşamın pek çok alanında, özellikle de iş dünyasında karşılaştığımız çok farklı karakterde ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ EĞİTİMİ

Psikoloji eğitimi almış uzmanların çoğu, özellikle de klinik psikologlar için odak noktası, birey...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA MESLEK ETİĞİ EĞİTİMİ

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları...


Detaylı Bilgi

HASTA TABURCULUK SÜRECİ VE ÇEŞİTLERİ EĞİTİMİ

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yaşlı ve hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde kabul ...


Detaylı Bilgi

HASTA BAKIM EĞİTİMİ

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yaşlı ve hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

Sağlık sektöründe hızla ilerleyen gelişmeleri takip edebilmek kadar bu gelişmeleri sağlık işletme...


Detaylı Bilgi

TERMİNAL DÖNEMDE YAŞLI BAKIM EĞİTİMİ

Terminal Dönem Hasta Bakımı: Terminal Dönem (palyatif bakım) dediğimiz durum insan hayatının son ...


Detaylı Bilgi

HASTALARDA GÜNLÜK AKTİVİTE VE EGZERSİZLER EĞİTİMİ

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yaşlı ve hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde günlük...


Detaylı Bilgi

YAŞLI BAKIM EĞİTİMİ

Günümüz teknolojilerinden yararlanarak yaşlı ve hastaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde bakım ...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ

Ülkemizde az bilinen Sağlık Hukuku konusunda temel kavramları, sağlık mesleği mensuplarının cezai...


Detaylı Bilgi

HASTALIK BİLGİSİ EĞİTİMİ ( TEMEL HASTALIKLAR)

Kursiyerlere; sistem hastalıkları hakkında bilgi vermek ve özellikle de tıbbi terimlerin yazılış ...


Detaylı Bilgi

TOKSİKOLOJİ EĞİTİMİ ( ZEHİR BİLİMİ)

Toksikoloji, kimyevi maddeler ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri, zararlı sonuçları yö...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK KURUMLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Katılımcılar, sağlık kurumlarında işletmeler açısından günümüzün önemli kavramlarından olan inova...


Detaylı Bilgi

YAŞLI BESLENMESİ EĞİTİMİ

Yaşlıların beslenmesi çeşitli faktörler nedeni ile çoğu zaman yetersiz ve dengesiz olabilmektedir...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK SİGORTACILIĞI EĞİTİMİ

Bu eğitim, artan kronik hastalıklar ve değişen demografik yapı sebebiyle sağlık sisteminin mevcut...


Detaylı Bilgi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKREDİTASYON EĞİTİMİ

Sağlıkta kalite ve hasta / çalışan güvenliği her geçen gün önem kazanmaktadır. Sağlık kurumlarınd...


Detaylı Bilgi

SUNUM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve iş hayatında önemlidir. Etkili bir sunum için; ilgi ve dikkat ...


Detaylı Bilgi